“Stop het Fracken”

Aanstaande zaterdag is er op de boorlocatie Warfstermolen een protestactie tegen het voorgenomen winningsbesluit van minister Wiebes.
De minister wil de NAM toestemming verlenen om met behulp van fracking-techniek het gasveld Pieterzijl-Oost te winnen.
.

Wat is Fracking: “fracking” of hydraulic fracturing (letterlijk: hydraulisch kraken). Het is een methode om in dit geval aardgas uit de diepe ondergrond vrij te maken. Dit door millimetergrote scheurtjes te creëren in het gesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk (400 tot 1000 bar) in een boorput te pompen en kleine explosies te veroorzaken. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden deze open. Dit zorgt ervoor dat transport van gas of olie naar de boorput mogelijk is.

Afbeelding van hoe gefrackt wordt in Nederland.

De chemicaliën moeten corrosie voorkomen, de groei van bacteriën remmen en de stromingsweerstand van de bodem verlagen. Uit oogpunt van concurrentie houden winningmaatschappijen de samenstelling van de chemische cocktail het liefst geheim. De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) heeft in 2012 een lijst gepubliceerd met de meest gebruikte frack chemicaliën, waaronder schadelijke stoffen als het carcinogene benzeen en formaldehyde. Een deel van dit materiaal blijft in de diepte achter, de rest komt, met andere schadelijke stoffen zoals zware metalen en radioactieve elementen met het boorspoelsel terug naar de oppervlakte waar het behandeld dient te worden als chemisch afval.
Bron: Wikipedia

Geef een reactie