Uitnodiging

Ter nagedachtenis van Salomon en Jette Israëls en Mozes en Rebecca Israëls-Cozijn zullen vier Stolpelsteine of struikelstenen worden gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Ze komen voor de huisen Heirweg 38 en Heirweg 41 te Visvliet.
Tevens zal er een plaquette worden onthuld, waar naast de namen van de joodse inwoners ook de namen van Hielke van der Wal en Pieter Radema zullen staan.

Het Programma.

Van deze dag (middag en avond) worden opnamen gemaakt die u kunt bestellen. Een intekenlijst hiervoor zal in de Kerk liggen.

Vanuit belangstellenden kwam de vraag of men een financieel zou kunnen bijdragen aan deze herdenkingsbijeenkomst.
U kunt een vrijwillige bijdrage storten op rekening NL43RABO 0140006753 t.n.v. St.Oudheidkamer Visvliet.

We vragen u om ons te laten weten of u komt. Dat kan via email n.j.marinus@live.nl of per telefoon 0594-249388 Agda v/d Vlis 0594-249236 Nittert en Johanna Marinus.

We hopen u te mogen begroeten!

De mensen van de stichting Visvliet Archief en Stichting Oudheidkamer Visvliet.
Heirweg 38  9845AD  Visvliet.

Geef een reactie