Wapen Van Visvliet

Het ontstaan van het Wapen van Visvliet

Deze tekst komt uit de eerste uitgave van een folder van Visvlieter ARCHIVALIA juli 1992
uitgegeven door het Visvlieter Archief.
Deze tekst is geschreven door Henk Offeringa, Henk had een gedreven passie voor het archief. Hij is overleden op 19 juni 2010.

 

Het wapen is van protestantse oorsprong uit de provincie Groningen.

De Kenmerken:
1 in zilver vier groene, rood gevinde vissen, paals en faasgewijze geplaatst.
2 in goud eenwapen_visvliet goudgeknopte rode roos
3 over de snijlijn een golvende blauwe dwarsbalk.

De noodzaak (in die tijd) om een wapen te hebben ontstond toen een zekere Meinderd Egbertsz van Visvliet, geboren omstreeks 1575 in de provincie Groningen, schipper en poorter van Vlissingen, op 19 juni 1597 aldaar trouwde met ene Leunken Rosa, geboren te Vlissingen als dochter van Louwijs Jansz en Mayken Theune. Zij was de dochter van de schout, van de schout te Vlissingen en haar vader had dus een zekere belangrijke positie aldaar (iets in de geest van wat nu commissaris van de politie zou heten).
Meinard ontwierp daarom een wapen gebaseerd op zijn geboorteplaats, de vissen en de vliet (riviertje) spreken voor zich en de roos in het wapen komt van de tweede naam van zijn  vrouw. Immers Leuken Rosa.
Het oorspronkelijke familiewapen bevat voorts uiteraard nog een helmteken: een uitkomende vis van het schild met als dekkleden: zilver en rood.

Bronnen:
Familiebeschrijving in het bezit van de familie van Visvliet
Nederlands Pattriciaat, 31e jaargang 1945 uitgave v/d Stichting Nederlands Patriciaat.