Vlaggen instructie (Oranjevereniging)

Instructie voor het uitsteken van de Nederlandse vlag.

Inleiding

Bij het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen “uitgebreid vlaggen” en “beperkt vlaggen”. Bij “uitgebreid vlaggen” (UV) wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij “beperkt vlaggen” (BV) behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de departementen en van de hoofdgebouwen van de instellingen die niet (rechtstreeks) onder de departementen vallen, zoals de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

Vaste data voor het vlaggen

Er is een aantal vaste data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden. Als een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, wordt op vaak op een andere datum gevlagd:

  • 27 april: Verjaardag van de Koning Willem Alexander, Koningsdag (UV)
  • 4 mei: Nationale Dodenherdenking, halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur zomertijd) (UV)
  • 5 mei: Nationale Bevrijdingsdag (UV)
  • 17 mei: Verjaardag Koningin Máxima (BV)
  • 15 augustus: Formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV)
  • 3e dinsdag september: Opening Staten-Generaal (alleen in Den Haag UV)
  • 7 december: Verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV)
  • 15 december: Koninkrijksdag (BV)

Gebruik oranje wimpel

Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van de Koninklijke familie wordt de vlag gehesen met oranje wimpel Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gehesen.

Vlaggen bij bijzondere gelegenheden

Bij bijzondere gebeurtenissen kan er ten aanzien van het uitsteken van de vlag een speciale regeling komen, die telkens van geval tot geval als speciale vlaginstructie bekend zal worden gemaakt. Tijdens officiële bezoeken van vreemde staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.