Toneelvereniging

Toneelclub Visvliet

De toneelclub Visvliet wordt bemand door een klein aantal spelers uit Visvliet. Ieder jaar wordt er, ongeveer eind April, een stuk opgevoerd in het Bartoleshus. Dit gebeurd op uitnodiging van de Oranje Vereniging.

De geschiedenis van de toneelclub gaat (voor zover bekend) terug naar de jaren 40. In die tijd noemde men het een reciteerclub. Deze club werd opgezet door meester Veenstra.

Meester Veenstra was ervan overtuigd dat het goed voor je ontwikkeling was om op toneel te gaan. Je leest, leert en je overwint een mate van onzekerheid. Je durft je te presenteren.

Aan de club werd een naam verbonden: D.O.E.C.T.O., wat staat voor: Door Oefening En Critiek Tot Ontwikkeling.

Na een aantal jaren zonder reciteerclub is eind jaren 70 de draad weer opgepakt en werd de toneelclub Visvliet opgericht. In verband met de troonwisseling van Juliana en Beatrix in 1980, organiseerde de Oranje vereniging een toneelavond en speelde de toneelclub Visvliet op uitnodiging. Dit is inmiddels een traditie en rond koningsdag wordt nu nog ieder jaar een stuk opgevoerd door de toneelclub.

In de wintermaanden wordt er 1x per week gerepeteerd en geoefend in het bovenzaaltje van de hervormde kerk in Visvliet.  In de laatste week voor de uitvoering gaan de spelers het podium opbouwen in het Bartoleshus, waar ook het stuk opgevoerd wordt. Deze week wordt er elke avond geoefend.

De stukken die gespeeld worden, variëren van boerenkluchten, eenakters en zelf geschreven stukken.

De toneelclub houdt zich niet alleen bezig met de uitvoering van hun toneelstuk voor Visvliet. Af en toe werd er in andere dorpen gespeeld op uitnodiging. Voor het in elkaar zetten van een nieuwjaarsreceptie draaien we onze hand niet om, b.v. in 2005 gespeeld in het gemeentehuis van Zuidhorn tijdens de nieuwjaarsreceptie. De gezelligheid en de lol met en bij het maken van versierde wagens, 1 keer in de 5 jaar, willen we ook niet missen. Ook gaan we gezamenlijk naar uitvoeringen van andere clubs en theater gezelschappen, zoals theater te water.

In 2007 heeft de toneelclub, i.v.m. 25 jaar bestaan van theater te water, een stuk van hen gespeeld onder leiding van Arno van der Heyden.

De toneelclub Visvliet is een gezellige, actieve groep Visvlieters die momenteel bestaat uit 6/8 spelers, een souffleuse  en een regisseuse. Ieder jaar wordt een stuk uitgezocht naar het aantal spelers wat meedoet. Mochten er meer spelers nodig zijn dan worden dorpsgenoten gevraagd een keer mee te spelen en als het bevalt kunnen we ze misschien als nieuw lid verwelkomen.

De spelers die al enige jaren meespelen: Albert-Jan Bosboom, Jacob Heeres, Anita Bos, Margreet Kempenaar. Souffleuse  Aly Frik en regisseuse Willeke van Kersen.

Naast de vaste spelers zijn er geregeld dorpsgenoten die ook het het amateurtoneel aandurven en zich aanmelden bij de club. Zo zijn er jaarlijks meerdere spelers.

We doen ons best om ieder een rol te laten spelen die op hun lijf geschreven staat en zo voor het dorp weer een avondvullend stuk te kunnen uitvoeren.

Mocht u belangstelling hebben, kunt u altijd contact opnemen met:
Margreet Kempenaar, margaretha-f@hetnet.nl