MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen)

Ook in Visvliet hebben we een onderdeel van de landelijke vereniging Meer Bewegen Voor Ouderen. Afgekort MBVO.

De Minimum leeftijd om deel te nemen is 50 jaar, een maximum leeftijd is er niet.

Er wordt in de wintermaanden (september, oktober, december, januari, februari en maart) elke donderdag ochtend gegymd. Totaal 30 lessen in een seizoen.

Gegymd wordt er in de gymzaal van het Bartoleshûs op donderdagochtend van 10:30 uur tot 11:30 uur.
Vooraf is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee te gebruiken (dan wel op eigen kosten).

De gymlessen zijn onder leiding van van gymjuf Astrid Witteborg.

Voor meer informatie (o.a. de kosten) kan je contact opnemen met de contactpersoon van Visvliet. Mevr. Fenna v’d Donker tel.:0594-249229