Info begrafenisver.

Begrafenisvereniging Visvliet

Contactpersoon; H. Veenstra (tel: 0594-249268)

Begrafenisver.2Sinds 1902 heeft Visvliet een vereniging voor de verzorging en begeleiding van begrafenissen c.q. crematies van haar leden. Haar bestand telt ruim 180 leden, waarvan de helft thans in Visvliet woont. De overige  leden zijn lid gebleven en naar elders vertrokken maar wil mogelijk toch hier begraven worden.
Bij overlijden van een lid biedt de vereniging in de eerste plaats zorg door voor de nabestaanden een voorganger in te huren die de praktische gang van zaken gaat regelen (hierbij moet men denken aan het regelen van een kist, het graf of crematorium, een eventuele dienst en de administratieve afhandeling bij de gemeente).  Daarnaast wordt door de vereniging dragers en een begrafenisauto ter beschikking gesteld.  Betreft het een verenigingslid welke niet meer in Visvliet woont en ook nier meer hier begraven wenst te worden , dan wordt aan de nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd of in overleg verzorgd de vereniging de uitvaart.
Ook niet-leden kunnen een beroep doen op de begrafenisvereniging, in welk geval de voorganger, de dragers en de begrafenisauto ter beschikking worden gesteld tegen betaling nadien.

Een plaatselijke begrafenisvereniging is, vergeleken met algemene uitvaartondernemingen, bij uitstek geschikt om de uitvaart met minder zakelijkheid te omringen. In het beleid van de vereniging staat betrokkenheid dan ook voorop. Er is een vaste voorganger en er zijn vaste dragers, allen hier wonend of uit het dorp afkomstig en zijn in principe altijd beschikbaar. Op die manier kunnen zij warmte en betrokkenheid vanuit het dorp aan de nabestaanden tonen.

Ook aan andere dan de meer traditionele uitvaarten verleend de begrafenisvereniging haar medewerking, mits het bij wet is toegestaan (uitgeleide per bakfiets, boerenkar of koets, gebruik van lijkwade in plaats van kist enz.).  De extra kosten zijn dan wel voor de nabestaanden.

Stilstaan bij de uitvaart van onszelf of die van dierbaren doen velen liever niet.  Het is echter werkelijk van belang dit onderwerp binnen het gezin of de familie bespreekbaar te maken zodat duidelijk is hoe en waar men zijn  uitvaart wil. Het voorkomt daarmee veel onzekerheid en onnodig leed bij de nabestaanden, voor verdere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vriendelijke groet,
Harm A. Veenstra.