Begrafenis vereniging

Begrafenisvereniging ‘de Laatste Eer’,

Bestuur:

Harm Veenstra  – Voorzitter, Penningmeester
Nittert Marinus – Secretaris   n.j.marinus@live.nl
Hillebrand Kempenaar – Bestuurder
Welmoed Sikkema-Nauta – Bestuurder
Lieneke Schriemer – Bestuurder

Aflegsters:
Dederika Mulder-Postumus
Wieneke MulderAlbetha Veenstra-Steursma

Uitvaartverzorger:
Mevr. Eline Bouwkamp (lutjegast)
Mevr. Bolinda Koers (Burum)

De begrafenisvereniging is een vereniging die zorg draagt voor een overledene.
Zo verzorgd de vereniging het afleggen, zorgt voor een voorgangen, kan zorgen voor dragers en zorgt voor het (zij het beperkt)  vervoer van de overledene. De kosten voor bovengenoemde zijn voor de vereniging.

Lidmaatschap is € 12,50 per jaar per persoon boven de 18 Kinderen zijn tot 18 jaar kosteloos lid.

De vereniging wil graag op de hoogte worden gebracht van adreswijzigingen, gezinsuitbreiding ect. Dit om hun ledenbestand zo compleet mogelijk te hebben en te houden.

Wijzigingen kan je doorgeven aan de secretaris: Nittert Marinus n.j.marinus@live.nl Tel:0594-249236

In het geval van overlijden kunt u contact op nemen met uitvaartverzorger:
Eline Bouwkamp Tel: 0594-612776 Mob: 06-29251748
Anders: Harm Veenstra Tel: 0594-249268  Mob: 06-80076537

Het Iban nummer van de begrafenisvereniging ‘de Laatste Eer’ is: NL12SNSB0870765353

100_634015 februari 2016 is de algemene ledenvergadering gehouden in de Hervormdekerk.
In deze vergadering is afscheid genomen van de voorganger G. Solle, Solle heeft 25 jaar de vereniging bediend als voorganger, hij heeft het stokje overgedragen aan Mevr. Eline Bouwkamp (links op de foto) en Mevr. Bolinda Koers (rechts op de foto)
100_6336

Ook de af legsters Margreet Kempenaar-Mollema en Margreet Kempenaar- de Vries namen afscheid, de dames hebben meer dan tien jaar het af leggen van de overledenen van de vereniging verzorgd.
De Heer en dames werden bedankt door Harm Veenstra voor hun inzet en toewijding waarmee ze hun functie hebben uitgevoerd.  Bestuursveranderingen zijn er verder niet.

Naar info begrafenisvereniging