Welkomspaal nummer 2 staat

Het plaatselijk Belang heeft afgelopen zaterdag de tweede welkomspaal geplaatst. Deze is geplaatst bij de Friesestraatweg, oftewel de N355. Voor het zover was, moesten er eerst financiën voor de tweede paal worden geregeld. Gelukkig is er een groot aantal verenigingen die hierin het PB ondersteunen. Deze welkomspaal is dan ook mede mogelijk gemaakt door: de Oranjevereniging, Archief/oudheidkamer, Visvliet digitaal (onze site), Gereformeerde Kerk, Stichting Eise Eisinga Visvliet en de Toneelvereniging. Het is vervaardigd bij De Wit IJzerwerken en De Wit IJzerwerken neemt ook deel van de kosten voor haar rekening.

Voordat de paal geplaatst kon worden, moest er eerst worden overlegd met de gemeente.  We horen als dorp nu bij de gemeente Westerkwartier, maar de toestemming hebben we destijds gekregen van de gemeente Zuidhorn. De nieuwe contactpersoon voor groen en aanverwante zaken is dhr. Gert de vries van de gemeente Westerkwartier. Het contact was snel gelegd, want we hebben al eerder kennis gemaakt met Gert. Zo hebben we gezamenlijk de plaats bepaald en heeft Gert de Klic-melding verzorgd (Kabels en Leidingen Informatie Centrum). De juiste papieren had het PB een kleine week later binnen.

Daardoor konden we zaterdag beginnen met het gat te graven. Rond enen stonden de heren Alle Visscher, Gerrit Landsaat en Theun de Wit van het plaatselijk Belang klaar en ook oud bestuurslid Theo Hut was van de partij. Het gat werd gemaakt en met vereende krachten werd de paal in de grond geplaatst. Ter borging zit onderaan de paal een kruis. Het gat werd weer gedicht en de paal juist gepositioneerd.

De paal staat een kleine twintig meter van de weg. Dit heeft als reden dat, mocht een automobilist stil blijven staan om de info op het bord tot zich te nemen, dit niet direct een gevaar oplevert voor het overige verkeer. Tenslotte hebben de heren het bord met de info van de schuurverkoop direct maar aan de paal bevestigd. Aan de paal kun je elk bord plaatsen. De bovenste hoeklijn zit vast, maar de onderste kun je op en neer bewegen en dan vastzetten. Ook kan de plaat die er in gezet wordt, extra worden vastgezet.

We kunnen niet anders zeggen dat het er weer super uitziet. Zo heten we nu een ieder ook vanaf de Friesestraatweg “Welkom in Visvliet”. En voor de liefhebbers ook weer “Tot ziens” tijdelijk dan.