“Eigen Haard” in de Etalage

Hoe ontstond het kassiers schap in Visvliet?
Op 26 februari 1896 werd de heer Dirk de Boer geboren.
Dirk was van 1923-1933 bakker. In 1933 verkocht hij zijn bakkerszaak en werd op 3 juli 1935
kassier van de Christelijke Coöp. Volksspaarbank ‘Eigen Haard “te Groningen.
Hij is hier kassier van geweest tot 26 februari 1961.
Daarna werd het kassiers schap overgedragen aan zijn zoon Klaas de Boer.
Klaas werd geboren op 2 mei 1927.
Van 26 februari 1961 tot 24 december 1992 is Klaas de Boer kassier geweest van de bank.

Het ontstaan van het kassiers schap :
Door fusie werd “ Eigen Haard “overgenomen door de Bondsspaarbank Groningen.
In 1980 werd kantoor Visvliet overgedragen aan de Bondsspaarbank Grootegast.
Een jaar later opnieuw veranderingen, namelijk Visvliet werd onderdeel van de Bondsspaarbank Westerkwartier te Grijpskerk, omdat deze bank ook een aantal spaarders in Visvliet had en het behoorde bij hun rayon.
Dirk de Boer stond goed bekend als kassier in het rayon Visvliet – Pieterzijl en Burum. Hij was namelijk gemeenteraadslid geweest in de gemeente Grijpskerk en te Visvliet is hij jarenlang bestuurslid geweest van Plaatselijk Belang, de Begrafenisvereniging, oprichter van de hengelclub “de Lauwers “en de A. R. Kiesvereniging.
De grootvader van Klaas de Boer, ook Klaas, was oprichter van Plaatselijk Belang en gemeenteraadslid in de jaren 1880-1920 (40 jaar !)

In oktober ging Klaas de Boer bij de spaarders langs om de spaarpotten te legen en bij te schrijven in de spaarboekjes. De spaarders kregen dan een cadeautje.
Bij geboorte van een kind werd ieder persoonlijk bezocht en kreeg een gratis inleg en een cadeau.
Alle salarissen en pensioenen werden aan huis bijgeschreven en melkgelden uitbetaald.
Een ieder kon dagelijks en ’s avonds terecht met een teveel of een tekort. Er bestond zodoende een vertrouwelijke band.
Toen Klaas de Boer 65 jaar werd vond de bank het onverantwoord om nog langer de gelden in Visvliet te laten. Vooral wegens de vele berovingen die elders plaatsvonden.
Zodoende werd op 24 december 1992 alles overgedaan naar Grijpskerk.
Tekst: Archief Visvliet