Ruimte in de Etalage

Misschien wel een beetje dubbelzinnig, ruimte in de etalage, we hebben de ruimte in de etalage toch goed gevuld, als Stichting Eise Eisinga Visvliet.
De stichting had het verzoek bij de Kinder vakantie spelweek ingediend om dit jaar de spelweek het thema ‘ruimte’  mee te geven, zodat wij met de droomtocht het thema kunnen versterken door in deze week de zonnewijzer te onthullen. Dit zal gedaan worden op dinsdag 28 augustus om 16:30 uur, een ieder is hierbij van harte welkom. In de periode voor de Spelweek wilde het archief het thema Ruimte ook graag in de etalage. Zo kwam deze uitdaging bij ons te liggen. Na overleg leek het ons leuk om hier maquettes in te zetten van objecten die de Droomtocht nog in de planning heeft.
De eerste is een bol op een driepoot. Deze bol moet de zon voorstellen in de rij planeten die we door het dorp willen plaatsen. De bedoeling is dat de zon rond 1,6 meter doorsnee wordt. De overige planeten zullen ook op schaal worden geplaatst. Om je een indruk te geven als de zon 1,6 meter wordt, is de aarde maar 15 millimeter. En staat dan 172 meter van de zon. De verste planeet zal waarschijnlijk Uranus worden, deze zal een doorsnee hebben van 57 mm en zal 3,3 km van de zon staan. Even ter verduidelijking, de Zon is een ster en geen planeet.
Dan het Koepeltje, het is de bedoeling om deze langs de Eise Eisingastraat plaatsen, dit zal een informatie plaats zijn. Je zult in deze koepel in de aarde kunnen kijken. Verder zal er informatie over de Droomtocht te vinden zijn en uiteraard over Eise Eisinga en alles wat daar bij komt.
Als derde object zie je zeven palen met op iedere paal een planeet of ster. Deze planeten zullen in het donker opgloeien. Het ontwerp is van het Stationsweg comité. De bedoeling is dat het komt te staan aan de Stationsweg nabij Haring Huizen.
Dan zijn er nog een tweetal posters te zien in de etalage, deze zijn afkomstig als les materiaal uit de voormalige basisschool Visvliet-Pieterzijl (eigendom van het archief).
Ook de etalage van de huiskamer van Visvliet hebben we gevuld met foto, uiteraard zijn er nog veel meer foto’s, maar zo geeft het een beetje een beeld van wat we allemaal doen.  Voor kern met Pit gaan we dit jaar nog twee objecten plaatsen, een daarvan is de zonsverduistering, maansverduistering en de halvemaan, langs het kerkenpad achter het Bartoleshûs. En een wiskundig raadsel bij opslag. De stapstenen langs de heirweg vinden zijn ook nog druk in wording, er liggen nu twee, de derde zal binnenkort worden geplaatst, zo moeten nog een aantal. Uiteraard zijn we nog zoekende naar ideeën, maar ook mensen die willen helpen om de ideeën te verwezenlijken. Schroom niet om het ons te melden.Je kunt hiervoor terecht bij een van de bestuursleden.  Hilly Gorter, Janny Hilberts, Theo Hut en Theun de Wit.

Na overleg met het Bestuur van de Kindervakantiespelweek is dit jaar gekomen voor het thema Ruimte tijdens de spelweek. De Droomtocht versterkt dit thema door in de spelweek De Zonnewijzer op Haringhuizen te onthullen.  De onthulling gaat plaatsvinden op dinsdag 28 augustus 2018 om 16.30 uur waarbij een ieder welkom is.