Het ontstaan van de Gereformeerde kerk in Visvliet

dsc03463De Gereformeerde kerk is als kerk opgericht op 15 oktober 1933. De kerk is afgescheiden van de Gereformeerde kerk van Burum. De kerk van Burum was niet blij met deze zelfstandigheid en wilde het in eerste instantie ook niet.
meester-veenstra-en-meijerToch is het doorgegaan, mede door de schoolmeesters Veenstra en Meijer (foto links) is de afsplitsing is er gekomen.

De kerk van Burum bestond voor een kwart uit leden van Visvliet. Visvliet bracht een derde van de inkomsten binnen en het was niet zo gek dat Burum niet wilde dat Visvliet een zelfstandige kerk zou hebben. Financieel moest Visvliet zichzelf dan ook maar redden met het geld.

Burum maakte deel uit van de classis Kollum. Van de classis mocht Visvliet zelfstandig worden maar dan wel onder de classis Kollum en niet onder de classis Grijpskerk. Jaren later zijn er classes bij elkaar gevoegd en nu behoort Visvliet bij de classis Buitenpost.

De afscheiding was een feit, er moesten keuzes gemaakt worden. Er moest een nieuw kerkgebouw komen en/of een predikant.  Zo werd de keuze gemaakt om eerst te kiezen voor een predikant.
voorm-oprnbare-schOmdat de openbare school niet meer gebruikt werd als schoolgebouw en het gebouw al gebruikt werd voor het verenigingsleven in Visvliet werd dit gebouw overgenomen van de gemeente voor een bedrag van 1000 gulden (453 euro). Het gebouw werd aangepast om er te kunnen kerken met een simpele preekgestoel, kerkbanken een huisorgel en alles wat daar bij hoorde.
dsc02419Om de kerk volledig te maken moest er een avondmaalservies komen. Deze werd ondanks dat men de afscheiding niet wilde, toch geschonken door de kerk van Burum.

De eerste officiële dienst was op zondag 15 oktober 1933, hierin werd uiteraard ook de kerkenraad bevestigd. De dienst werd geleid door dominee A. Mout uit Kollum..

kerkenraad-bewerktUit documenten van de kerk worden de namen genoemd van de eerste ouderlingen van de kerkenraad. Dit waren de heren D. v/d Til, J. Sikma, Tj. Veenstra en P. Radema.
De eerste dominee was Ds. G. Meynen bevestigd op 29 september 1935 in Visvliet tot 17 juli 1938. Zo heeft Visvliet een aantal dominees gehad en later pastoraal werkers.

Op 1 januari 1934 telde de gemeente 224 leden waarvan 102 belijdende leden (volwassen leden die belijdenis hebben gedaan).

dsc02445

Hier kan je de aanhechting zien van de verlenging.

dsc02443

Aan de buitenkant is het raam dicht gemetseld om de kraak te kunnen construeren.

De kerk groeide gestaag en al snel werd het gebouw te klein. In 1936 is het gebouw wederom aangepast.
Zo is de zolder verwijderd en het gebouw langer gemaakt,ook is er een galerij in gebouwd.
.

.

.
.

dsc02448

Hier kan je nog duidelijk zien dat de voormuur is vervangen.

Men vond dat de kerk meer een kerkelijke uitstraling moest hebben.Zo is de voormuur vervangen door een nieuwe gevel (zie foto bovenin), zodat het meer de uitstraling had van een kerkgebouw.
dsc02427Aan de rechterzijde was een gang met een ingang, waarschijnlijk naar het voorste lokaal en naar de “bestuurskamer” een smalle kamer in het verlengde van de gang. (zie foro links, meesterkamer is nu bergruimte) Dit zou in de schoolperiode de meesterkamer zijn geweest en in het begin ook de kerkenraadskamer.

dsc02440Toen de nieuwe voormuur er is voorgezet is er gekozen om aan de linkerkant (foto links) ook een stuk muur met deur te plaatsen, om het een symetrich geheel van te maken. .

galerijHet orgel stond in het begin voorop de galerij. (foto rechts, op de foto rechts onderin, zie het rooster verduidelijkt)

Onder de galerij kon een gedeelte worden afgescheiden zodat er een extra kleine ruimte ontstond, voor andere (kerkelijke) doeleinden zoals: Catechisatie, jongensvereniging, meisjesvereniging, mannenvereniging, vrouwenvereniging en noem maar op. Er waren nogal wat verenigingen binnen de kerk.

In 1946 telde de gereformeerde kerk 364 leden
waarvan 179 belijdende leden en 185 doopleden

kerkgebouw-buitenpostDe wens was een echt kerkorgel. In 1958 is in  Buitenpost de hervormde Evangelisatiekapel opgeheven, Visvliet heeft toen het kerkorgel gekocht.

dsc02430Een orgel uit 1922 van de Gebr. Rohlfing, dit is nog een van de drie Rohlfing kerkorgels in Nederland.

Wel kwamen enkele praktische problemen tevoorschijn. Zo moest er een stuk aan de kerk worden gebouwd waar het orgel geplaatst zou worden. Er werd aan de dsc03465zuidkant van de kerk een uitbouw gemaakt. Boven de consistorie is de ruimte waar het huidige kerkorgel zich bevindt.
Op 9 september 1960 kon het geheel feestelijk worden ingewijd.

dsc02436Tijdens en voor de de dienst kon gebruik gemaakt worden van het toiletgebouw van “ons Centrum” Toen die verkocht is, is er een toilet gelegenheid gekomen achter in de kerk.
dsc02439.

De gereformeerde kerk heeft ook nu nog iedere zondag dienst om 11 uur.

Bronnen: Visvlieter archief/ oudheidkamer, De Heerlijkheid Visvliet, de kerkenraad Geref. kerk en internet algemeen.
Foto’s: Visvlieter archief/ oudheidkamer, kerkenraad, Visvliet.com.