Oud papier

Het oud papier werd altijd opgehaald door de chr. basisschool, nadat deze is opgeheven in 2012 is besloten om het oud papier hier te blijven verzamelen voor het dorp.

Elke vereniging mag hier aan deel nemen en krijgt daar voor een evenredig deel van de opbrengst.

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand. tenzij het een bijzondere dag is, zie hiervoor de agenda.

De commissie die het regelt en organiseert bestaat uit drie leden te weten:
Aly Frik, Mirjam Bakker en Raoul Wiersema.

er zijn een nu een achttal verenigingen die zich hebben opgegeven om het op te halen en delen in de opbrengst. Dit zijn de volgende verenigingen: (Datum verenigingen onder voorbehoud).

Vereniging Contact persoon Datum
Toneel (was droomtocht)  Margreet Kempenaar zaterdag 7 oktober 2017
Hieronder nieuwe >>>>> >>>>>> lijst >>>>>>>> Ophalen Oud papier.
Bartoleshûs Mirjam Bakker zaterdag 4 november 2017
Droomtocht
(heeft geruild met toneel)
Hilly Gorter zaterdag 9 december 2017
Hervormde kerk Hillebrand Kempenaar zaterdag 6 januari 2018
Visvliet Digitaal Wieke Bosscha zaterdag 3 februari 2018
Oranjevereniging  Aukje Haagsma zaterdag 3 maart 2018
Archief/ Oudheidkamer Nittert Marinus zaterdag 7 april 2018
Droomtocht Hilly Gorter zaterdag 5 mei 2018
Geef een reactie