Oud papier

Het oud papier werd altijd opgehaald door de chr. basisschool, nadat deze is opgeheven in 2012 is besloten om het oud papier hier te blijven verzamelen voor het dorp.

Elke vereniging mag hier aan deel nemen en krijgt daar voor een evenredig deel van de opbrengst.

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand. tenzij het een bijzondere dag is, zie hiervoor de agenda.

De commissie die het regelt en organiseert bestaat uit drie leden te weten:
Aly Frik, Mirjam Bakker en Raoul Wiersema.

er zijn een nu een achttal verenigingen die zich hebben opgegeven om het op te halen en delen in de opbrengst. Dit zijn de volgende verenigingen: (Datum verenigingen onder voorbehoud).

Vereniging Contact persoon Datum
Bartoleshûs Mirjam Bakker zaterdag 2 juni 2018
Toneel  Margreet Kempenaar zaterdag 7 juli 2018
Visvliet Digitaal (website) Wieke Bosscha zaterdag 4 augustus 2018
Stichting Visvliet Vitaal Jan Hut zaterdag 1 september 2018
Archief/ Oudheidkamer Nittert Marinus zaterdag 6 oktober 2018
Hervormde kerk Hillebrand Kempenaar zaterdag 3 november 2018
Oranjevereniging Aukje Haagsma zaterdag 8 december 2018
Droomtocht Hilly Gorter zaterdag 5 januari 2018
Geef een reactie