Gereformeerde Kerk Visvliet

Gereformeerde Kerk Visvliet

In de Gereformeerde kerk wordt elke zondag een dienst gehouden om 11:00 uur.
Een ieder is van harte welkom in onze kerk om de diensten te bezoeken.

Er is ook de mogelijkheid om de dienst via internet te volgen, Dit kan via www.kerkomroep.nl als u in de zoekopdracht Visvliet intypt komt u direct uit bij geluidsopname van Visvliet. Dit kan ook op een later tijdstip.

Binnen de gereformeerde kerk Visvliet zijn er meerdere commissies. Hieronder kunt u de gegevens zien welke betrekking hebben op de Gereformeerde Kerk Visvliet.

 

Adres: Heirweg 36, 9845 AD Visvliet

Koster:
Janny Hilberts
Info:
Email : janhil@hotmail.com
Telefoon : 0594-249646
Mobiel : 06-27441998

Reserve Koster:
College van Kerkrentmeesters

De Kerkenraad:

R. Boersema                        Ouderling met speciale opdracht.
S.A.J. de Wit-Koenes           Ouderling
H. Bosboom-Norder             Diaken
W. Sikkema-Nauta               Diaken

 

Kerkelijk Bureau:
R. Boersema email: rboersema@tele2.nl

College van Kerkrentmeesters:
B.T. van der Weide              Ouderling-kerkrentmeester
A.J. Bosboom                      Ouderling-kerkrentmeester
H.A. Veenstra                      Kerkrentmeester

Boekhouding:
H.Geerligs-de Vries             email: hgeerligs@home.nl         

Preekvoorziening:
J. Marinus-Bosscha

Organisten:                                                                                                                    
G. Couperus
J.D. Kiestra
T. Bergsma (reserve)

Wijkassistenten:
G. Arkema
A. Sikkema-Laanstra

Bloemenverzorging:
T. v/d Weide-Riddersma
T. Boersema-Veenstra en A. Veenstra-Steursma (reserve)

Zendingscommissie:
H. Bosboom-Norder

Ophalen vaste bijdrage zendingsgeld:
A. Sikkema-Laanstra
Telefoon : 0594-249646
Mobiel : 06-27441998

 

Geef een reactie