uitslag provinciale staten in Visvliet

Het is weer gebeurd, het stemmen dan. Deze keer konden we twee maal een stem uitbrengen. Eenmaal voor Provinciale staten en eenmaal voor wetterskip Fryslân. 
De leden en de voorzitter van het stembureau waren vandaag de hele dag paraat om dorpsgenoten en omwonenden een kans te geven om hun stem te laten horen.
Het eten voor deze dag kwam uit handen van onze nieuwe cateringservice, Hennie van’t Ende. Hierover waren de leden van het stembureau zeer goed te spreken. We hebben ook even een blik op het diner mogen werpen en dat zag er goed uit.
Deze bestond het ontvangstcomité uit vijf dorpsgenoten. Hier konden we ons stembiljet inleveren, waar we na een legitimatiecontrole twee kandidatenlijsten kregen. Hiermee verdwenen we vervolgens in het stemhokje om het hokje voor de man/ vrouw waarvan wij denken dat die het beste kan regeren, rood te maken.
Waarom rood? Een andere kleur maakt het stembiljet ongeldig. De kiezer is overigens niet verplicht het in het stemhokje aanwezige potlood te gebruiken. Hij mag ook met een zelf meegebracht rood potlood of zelfs met een rode stift of pen zijn stem uitbrengen.

Als argumenten voor de rode kleur van de potloden worden genoemd dat deze kleur moeilijk uitwisbaar is en helder, waardoor het tellen van de stemmen gemakkelijker zou verlopen.

Mocht men de kandidatenlijst niet kunnen lezen dan kon je bij een van de leden een vergrootglas in bruikleen krijgen. Ze waren alles voorbereid.

In Visvliet hebben we 274 stemgerechtigden en er hebben 212 mensen gestemd. Aangezien er ook mensen van buiten ons dorp in het stemlokaal “het Bartoleshûs” hun stem hebben uitgebracht, kunnen we geen exact percentage weergeven.
In onderstaande lijst vind je dan ook 211 stemmen. Er was 1 blanco stem. 

In Visvliet is er provinciaal alsvolgt gestemd:

SP (Socialistische Partij) 5
PVDA (Partij van de Arbeid) 8
CDA (Christen Democratisch Appèl) 44
D66 (Democraten 66) 6
VVD (Volks Partij voor Vrijheid en Democratie) 18
Christen Unie 27
PVV (Partij voor de Vrijheid) 11
Groninger Belang 23
Groen Links 22
Partij voor de Dieren 7
Partij van het Noorden 4
Forum voor Democratie 32
50 plus 4
Denk 0
   
totaal 211

Voor het wetterskip Fryslân:

CDA 82
Water Natuurlijk 25
FNP (Fryske Nasjonale Partij) 3
PVDA 10
Lagere Lasten Burger 23
VVD 14
Christen Unie 23
Partij voor de Dieren 18
50 Plus 7

Er zijn twee stemmen uitgebracht voor waterschap Noorderzijlvest:

CDA 1
Water Natuurlijk 1

Dit maakt het totaal aantal stemmen voor de waterschappen 207. 
4 stemmen zijn blanco of ongeldig. 

Aan de uitslag zoals hierboven vermeld kunnen geen rechten worden ontleend. 

Geef een reactie

Please follow and like us:
error