Manifest met humor

A.s. vrijdag 8 maart gaat Arno v/d Heide het Manifest Duurzaam dorp Visvliet Presenteren. 
Het Plaatselijk Belang Visvliet nodigt een ieder van harte uit om deze avond bij te wonen. 
Arno zal ons op inspirerende en interactieve wijze door deze avond leiden, maar natuurlijk mag een ieder ook zijn of haar mening geven. Toch zal humor centraal staan. 

De zaal is open om 19:30 uur aanvang 20:00 uur. 
De koffie en een hapje en een drankje wordt u aangeboden door het Plaatselijk Belang Visvliet.

 

 

Vanuit de oude gemeenteraad van Zuidhorn is afgelopen jaar besloten om ieder dorp de gelegenheid te geven om een zogenaamd Manifest Duurzaam Dorp op te stellen en daarvoor ondersteuning te bieden aan de Vereniging Groninger Dorpen.
In zo’n Manifest Duurzaam Dorp kunnen de inwoners, onder regie van Plaatselijk Belang, aangeven hoe zij als dorp willen functioneren in de nieuwe gemeente Westerkwartier en welke accenten zij willen leggen.
Plaatselijk Belang Visvliet gaat zich in verband hiermee inzetten voor een hernieuwde dorpsvisie. Deze dorpsvisie is van belang bij het bepalen van de positie van ons dorp in de nieuwe gemeente Westerkwartier. 
Dit alles met als uitgangspunt het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid. Onder leefbaarheid scharen wij het bieden van faciliteiten en voorzieningen om met plezier in Visvliet te (blijven) wonen. Dit geldt zowel voor de huidige als toekomstige inwoners.

Geef een reactie

Please follow and like us: