Uitnodiging Jubileum 85 jaar Gereformeerde Kerk Visvliet.

Op zondag 21 oktober mogen wij als kerkelijke gemeente vieren dat onze kerk in oktober 1933 is gesticht. Wij nodigen iedereen uit om hier samen een feestelijke dienst/samenzijn van te maken! Vanaf 10.30 uur is de kerk open en gaan we samen koffie-/theedrinken met iets lekkers er bij.

Om 11.00 uur begint de herdenkingsdienst waar we ook stil willen staan bij het verleden. Hoe dit zal gebeuren zult u zien tijdens de dienst. Ook zal, net als anders, het woord weer worden verkondigd en we gaan ook met elkaar zingen. De voorganger in deze dienst is ds. H.F. de Vries uit Ternaard. De organist is Gerrit Couperus.

Na de dienst gaan we met elkaar naar het Bartoleshûs om deze feestelijke dag voort de zetten. Hier staat een warm/koud buffet klaar. Wilt u/jij hierbij aanwezig zijn? Dan mag iedereen zich aanmelden bij Harm Veenstra: tel. 0594-249268 of per email: aveenstrasteursma@ziggo.nl of bij een van de andere kerkenraadsleden. Dit i.v.m. met de catering.
Graag opgeven voor 16 oktober.

Verder lijkt het ons een mooi idee dat de kerkgangers gekleed gaan in kleding als in ver vervlogen tijden.

Hoor zegt het voort! Wellicht willen hier graag oud- gemeenteleden bij aanwezig zijn. Geef dit bericht zo veel mogelijk door aan familieleden, oud dorpsgenoten die ook hebben behoord bij de Gereformeerde kerk Visvliet.

Wij hopen op een fijne dag met elkaar!

10.30 uur: Koffie-/theedrinken in de kerk.
11.00 uur: Aanvang herdenkingsdienst.
12.15 uur: Gezellig samenzijn in het Bartoleshûs.

Namens de Kerkenraad, Harm Veenstra

Geef een reactie

Please follow and like us: