Openhuis voormalige winkel een succes

Vrijdagavond 13 juli ’18 was de voormalige winkel weer even een ontmoetingsplek voor het dorp. Het pand is gekocht door de stichting Visvliet Vitaal, zo als het mooi op de uitnodiging was omschreven voor Visvliet door Visvliet.

Inloop vanaf 19:00 uur, binnen lopen een kop koffie of thee en even een blik werpen in het pand. Een aantal verenigingen en bedrijven hadden foto’s en informatie opgehangen om de samenwerking te versterken.
Wat is nu de bedoeling van het pand, ook daar was deze avond voor. De mensen werd gevraagd welke ideeën men er bij had, hoe Visvliet het voor zich ziet. Sabine Soeder uit Duitsland was aanwezig om de ideeën visueel (getekend) extra kracht bij te zetten. De tekening blijft ter inspiratie en aanvulling in de huiskamerwinkel hangen.

Jan Hut de voorzitter van de stichting deed rond half acht het openingswoord. Alle genodigden werden naar buiten geloodst waarna Jan een kleine uitleg deed wat de stichting er heeft toe gezet om deze stap te nemen. Uiteraard heeft de stichting het pand gekocht met een bedoeling, dit is een soort van huiskamerwinkel. Een huiskamer voor “kleinere” groepen, zoals je ze ook thuis zou willen houden in huiselijke sfeer. Het achterste woongedeelte zal worden verhuurd als woning. Boven is de bedoeling om hier een bed & breakfast te realiseren.  Voor het winkel gedeelte zijn de ideeën nog grotendeels open. Zeker is dat er verbouwd moet worden, maar hoe dat er echt uit zal komen te zien zal afhangen van een aantal factoren. Wel is de bedoeling dat er een soort van ontmoetingsplek komt.
Ook zal je er straks dingen kunnen kopen, denk aan souvenirs en houdbare producten. Een voorbeeld die Jan tijdens de opening liet zien was een fleswijn met eigen etiket die in tralies was gezet. Ook stond er een alleen met een speciaal gemaakt etiket. Beide een visvlieter wijn zo stond er op, beide ook met een aangepaste tekst. Zeker een leuk idee, wand de wijn die achter tralies stond is deze avond nog verkocht en een aantal zijn besteld.

Na de speech was het Lineke de Wind die symbolisch de winkel deur voor het dorp weer opende en voor haar zelf afsloot. Hierna kon men nog even gezellig napraten en ideeën uitwisselen.

Hoe nu verder? Het pand is aangeschaft ook een huurder voor het woongedeelte is gevonden, deze mensen zullen begin augustus ook Visvliet als woonplaats hebben.  Voor wat betreft het winkelpand en de B&B zal er eerst nog wat financiën op tafel moeten komen. Uiteraard zullen hiervoor diverse Fondsen worden aangeschreven.

Ook wil de stichting graag dat er een gedeelte vanuit het dorp wordt gefinancierd. Dit kan zijn in een vorm van een gift of in de vorm van een obligatie (lening). Voor wat betreft de gift dit spreekt voor zich.  Voor de obligatie zijn er regels, je kunt een obligatie aanschaffen tegen 2% rente. Deze zullen vanaf 2023 weer worden terugbetaald incl. rente. Wilt u hier meer over weten doe een mailtje naar de stichting. heirhuys@gmail.com.

Of spreek de bestuurders van de stichting aan, zij zijn altijd bereid om je op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Voor wat betreft het winkelpand zal er nu eerst achter de schermen hard gewerkt moeten worden om dingen te regelen om de zaken goed voor elkaar te krijgen. Mocht er nieuws zijn zullen wij als site je zeker op de hoogte te houden.
Meer foto’s

Geef een reactie

Please follow and like us: