Vervangen pad naast de hervormde kerk.

Het plaatselijk belang heet samen met de plaatselijke commissie van Herv. Kerk actie gevoerd om het pad naast de kerk te vervangen. Dit pad is eigendom van de stichting Groninger kerken. De gemeente stond positief tegenover deze actie en wilde daar zeker in meewerken. Na diverse keren overleg is besloten dat het oude teerpad wordt vervangen door een klinkerpad. De gemeente stelt de stenen beschikbaar, dit was voor de stichting Groninger Kerken één van de doorslag gevende redenen. Zeker daar de gemeente bereid was om hiervoor een oude klinker, passend bij de kerk te leveren.

Hiervoor zijn er twee soorten bij de ingang van de kerk gelegd, hier zou een keuze uitgemaakt kunnen worden. De stichting wilde zeker  een oud type klinker, dit past meer bij de kerk. Er is gekozen voor klinker A op de foto.  Een diep rode hard gebakken klinker.

Binnenkort zal er worden begonnen met de werkzaamheden. De Firma Hummel uit Noordhorn zal de werkzaamheden uitvoeren.
Eerst  zal de oude teerlaag worden verwijderd, vermoedelijk liggen hier nog klinkers onder, ook deze zullen worden verwijderd. Dan zal het pad een aantal weken braak blijven liggen, zodat het naastgelegen huis de aangrenzende muur kan opknappen. Voor de oplettende Visvlieter zal het opgevallen zijn dat er al een goot aan de muur is bevestigd, dit om het regenwater van het dak via het riool af te voeren en niet via het pad. De muur langs het pad is ook aan nieuw voegwerk toe, zeker het onderste gedeelte. Zoals wij hebben begrepen zal dit onderste gedeelte worden gestuukt.

Voor meer info kan je contact op nemen met de stichting Groninger Kerken.
Miriam van de waart  Tel: 050 312 35 69

Geef een reactie

Please follow and like us: