Stop het Fracken.

STOP GASWINNING PIETERZIJL- OOST, dien uw zienswijze in!

Minister Wiebes is voornemens om een winningsbesluit te nemen, dat de NAM de mogelijkheid biedt om in het veld Pieterzijl-Oost gas te winnen met behulp van hydraulische stimulatie (Fracking). Volgens velen een slecht plan in een periode waarin Nederland de gaswinning wil afbouwen, de regering de schade van aardbevingen wil voorkomen en we duurzaam om willen gaan met onze wereld.

Een aantal mensen die in de buurt van het gasveld wonen hebben zich verenigd in de werkgroep ‘Stop het fracken’. We proberen, door het indienen van een zienswijze, de minister op andere gedachten te brengen Er zijn diverse argumenten om dit winningsplan te stoppen en vinden dat de minister niet doof mag zijn voor reacties en argumenten van bewoners en instanties. We vragen u om mee te doen aan onze zienswijze of een persoonlijke zienswijze in te dienen en ervoor te zorgen dat bevingen, bodemdaling en gaslekken wordt voorkomen en er geen chemicaliën in de grond achter blijft.

Onze zienswijze, die met behulp van deskundigen en een advocaat is opgesteld, kunt u lezen op de website www.stophetfracken.nl.  Steunt u onze zienswijze, stuur dan, voor 7 mei, een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar stophetfracken@hotmail.com. Wilt u een persoonlijk zienswijze indienen, dan moet deze voor 9 mei in bezit zijn van het ministerie. Wellicht heeft u nog vragen of wilt u ondersteuning bij het opstellen en inzenden van uw zienswijze, neem dan contact op met ‘Stop het Fracken’ of kijk op www.stophetfracken.nl.

Uw medewerking en verzet is van belang als u de gaswinning in de kleine velden wilt stoppen.

HELP MEE EN DIEN SAMEN MET ONS UW ZIENSWIJZE IN!

Namens de werkgroep ‘Stop het Fracken’,  Geert Zijlstra, Pieterzijl (0594-688445)

Geef een reactie

Please follow and like us: