Werkzaamheden Kerkhof bij de Herv. Kerk Visvliet

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is eigenaar van de kerk en het kerkhof in Visvliet (Heirweg 16). In het kader van de zorgplicht voor bomen hebben wij in de lente en de zomer van 2017 al onze bomen op onze kerkhoven laten inspecteren door een gecertificeerde boominspecteur. Zo ook de bomen op het kerkhof van Visvliet. De inspectie wees uit dat de knotlindes aan de achterzijde van de kerk in slechte staat verkeren en daarom gekapt dienen te worden. Eén knotlinde aan de kant van de Stationsweg verkeert eveneens in slechte staat en dient ook gekapt te worden. De overige knotlindes moeten flink gesnoeid / geknot worden en kunnen dan nog ongeveer tien jaar mee. Twee esdoorns aan de achterzijde van de kerk moeten ook gesnoeid worden en in één van deze esdoorns moet een boomanker aangebracht worden om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.

Wij hebben de uitkomsten van de inspectie aan de gemeente Zuidhorn voorgelegd. De gemeente kon zich vinden in de uitkomsten van de inspectie en bevestigt dat de beschreven acties noodzakelijk zijn.  Voor de te kappen bomen geldt een herplantingsplicht. Samen met de gemeente en de groendeskundigen binnen onze SOGK-Kerkhovencommissie hebben we de herplant besproken. Wij baseren ons bij onze keuze tot herplant op diverse aspecten zoals historische gegevens, landschapslementen, de huidige beplanting, omgevingsfactoren, etc.  Uiteindelijk is gekozen voor herplant van Lijsterbes aan de achterzijde van de kerk. Wanneer over circa tien jaar de overige knotlindes aan de Heirweg en de Stationsweg gekapt moeten worden, zullen wij hier opnieuw knotlindes planten. De herplant van lijsterbes aan de achterzijde van de kerk en de herplant van knotlindes aan voor- en zijkant van het kerkhof vormen dan samen weer een mooi geheel van groen rond de kerk van Visvliet.

Wij hebben Groenvoorziening Van der Werf te Bedum opdracht gegeven voor de kap- en snoeiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden starten op maandag 16 april aanstaande. De hovenier zal de overlast voor het dorp en omwonenden zoveel mogelijk beperken. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, starten wij het traject van herplant. Mocht u vragen hebben over dit bericht, neemt u dan gerust contact op met Miriam van der Waart van het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken. Dat kan op telefoonnummer 050-3123569 (tijdens kantooruren).

Geef een reactie

Please follow and like us: