Bedrijvigheid in Visvliet

De  Droomtocht is begonnen met de grondwerkzaamheden aan de zonnewijzer op Haringhuizen.

De bomen werden gerooid en op zaterdag 24 februari werden de stenen verwijderd en afgevoerd door de bestuursleden en een aantal mensen van Haringhuizen.

Ook deze dag was de vorst nog niet uit de grond verdwenen, maar  met vereende krachten was de klus tegen twaalven geklaard.
Nu is het de beurt aan Oosterhof Holman om de werkzaamheden op te pakken. Woensdag 21 maart in de vroege ochtend waren de mannen van Oosterhof Holman al druk in de weer. De bevroren nevel stond nog op het land, toch weerhield dat de mannen niet om alvast een begin te maken met de zonnewijzer. Dit onder super visie van Rinke Seitsma (commissie Haringhuizen)  en Theo Hut (Eise Eisinga Droomtocht). Nadat het was gemerkt wat uitgegraven moest worden kon de kraan aan de slag. Met Oosterhof Holman was afgesproken dat de Droomtocht de  afvoer van de overtollige materialen zou regelen. Harm Veenstra wilde dit wel wel oppakken. Dat geeft toch weer een goed gevoel, dat dit soort dingen kosteloos in eigen dorp geregeld kunnen worden. . Harm namens de Droomtocht dank. De beide wortels van de bomen zijn er uitgefreesd. Het zand is aangevoerd en gevlakt. Nadat er ook getrild is, is het plein klaar voor de stratenmakers. Deze zullen zich maandagochtend 26 maart melden.

 

Naast dat de Droomtocht drukke bezigheden heeft gepland is ook het Plaatselijk Belang druk bezig dingen te regelen. Er is een verzoek ingediend bij de stichting Groninger Kerken voor het herstraten van het pad naast de kerk, welke aansluit op het kerkenpad achter het Bartoleshûs. Na diverse mailtjes en dingen geregeld te hebben wil de stichting het pad wel aanpakken. Wel waren er een aantal voorwaarden. In de hoek staat bij regen altijd veel water, dit is al meerdere keren provisorisch opgelost. Toch wil de stichting hier graag een oplossing voor. Het Plaatselijk Belang heeft met de gemeente geregeld dat dit probleem voorgoed word verholpen door een zinkput te plaatsen welke aangesloten werd op het riool. Dit had toch meer voeten in de aarde. Maar na een aantal dagen werk is het toch opgelost. Helaas moest er wel door tuinen worden gegraven. Maar als het goed is, is het allemaal goed geregeld. Ook wil de stichting dat het hemelwater van de woning er naast niet op het pad terecht komt. Dit is met de eigenaar van de woning besproken. Die zal zorg dragen voor een goot. We hopen dat er ook hier binnenkort begonnen kan worden met het straatwerk.

Zo zie je maar weer dat ook in ons dorp toch nog best veel gebeurt, dat terwijl de vorst eigenlijk nog maar net uit de grond. Gaat vast wat worden deze zomer.
We houden je op de hoogte.

Geef een reactie

Please follow and like us: