21 maart 2018 naar de stembus!

Niet stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, zoals in een groot deel van Nederland, maar voor of tegen de “sleepwet” of officieel de “Nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv)”.

Het lijkt wat raar maar ook wij in de gemeente Zuidhorn mogen op 21 maart naar de stembus.
Niet voor de gemeenteraadsverkiezingen maar om voor of tegen de nieuwe wet te stemmen op het referendum.

21 maart 2018 mogen in veel gemeentes de inwoners naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De gemeentes die gaan herindelen, niet. Ook de inwoners van de nieuwe gemeente Westerkwartier, die mogen hun gemeentebestuurders kiezen op 21 november 2019.

Wel mogen wij op 21 maart naar de stembus om voor of tegen de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv) te stemmen, ook wel de sleepwet genoemd.

Wat is de Sleepwet? Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om een zogenaamd sleepnet in te zetten, wanneer men iemand verdenkt van “crimineel” gedrag. Deze wet geeft de overheid de mogelijkheid om de communicatie in de omgeving van deze crimineel te volgen. Dat kunnen familie en vrienden zijn, maar ook de buurt waarin hij/zij woont.

Het geeft de overheid meer mogelijkheden om sneller belastend materiaal over de verdachte vinden, waardoor de verdachte sneller gepakt kan worden. Dat kan dan dus al voordat hij/zij iets strafbaars heeft gedaan, het alleen nog maar van plan was.

We hoeven alleen maar te denken aan de aanslagen van IS om toe te geven dat we het plezierig vinden dat dit soort “criminelen” gepakt worden voordat ze hun daad uitvoeren.

Toch heeft het een keerzijde; wat gebeurt er met de verzamelde data? Wat gebeurt er als je je in een mail negatief uitlaat over Erdogan, of als je Trump belachelijk hebt gemaakt in een mail naar je familie?

Laten we voorop stellen dat criminelen op dit moment meer kunnen en doen dan dat de overheid mag.
Jij mag voor of tegen deze wet stemmen via het raadgevend referendum op 21 maart a.s.

Geef een reactie

Please follow and like us: