Kinderkoor de Blide Sjongers in de Geref. Kerk in Visvliet.

Zondag 18 februari was het Kinderkoor de Blide Sjongers uit Dokkum o.l.v. Karina Tjepkema in de geref. kerk in Visvliet.

De kerk was deze zondag goed gevuld, zeg maar zeer goed. Ook waren er voor onze begrippen veel kinderen. Zelfs als we het kinderkoor niet mee tellen waren er veel kinderen. Voor de dienst was er koffie en of thee met cake.  Altijd een goed begin. 

Het kinderkoor mocht na bemoediging en gebed hun eerste liederen ter gehoren brengen; “Vandaag is een Nieuwe dag” en “Looft de Here”.

We zitten als kerk in de veertig dagen tijd, de veertigdagentijd zijn de veertig dagen voor Pasen. Van oudsher wordt er veertig dagen gevast, een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Er wordt stil gestaan bij het lijden van Jezus en het lijden van onze naasten.

Deze veertigdagentijd loopt van Aswoensdag (14 februari 2018) tot 31 maart, op 1 april is het Pasen. Voor de rekenaars onder ons zijn dit 46 dagen, dat klopt, maar er zitten zes zondagen in. Zondag is een feestdag en wordt er niet gevast.

Na de Schriftlezing Jozua 6:1-7 en 6:15-20, mochten de kinderen twee liederen ter gehore brengen. Waarin een aantal kinderen ook nog solo mochten zingen.

Zo was het voor dominee de Vries uit Ternaard een reden om het o.a. over getallen te hebben. Zo zijn er een aantal getallen die belangrijk zijn in de bijbel, één ervan is veertig.
Want die veertig komt nog al eens terug in de bijbel. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Natuurlijk zijn er meerdere getallen, zo moest het volk na dat deze uit de woestijn was zeven maal om Jericho lopen om de stad in te nemen.

Helaas moeten we hier even op terug komen, want zo vroeg de dominee, hoe vaak is het volk van Israël om Jericho gelopen voor dat ze het konden over nemen? Na dat meerdere zeven maal zeiden, gaf toch een bezoeker het juiste antwoord 13 maal.

Jozua 6:2-5 De Heere zei tegen Jozua: “ik lever je Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uit gaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorns blazen, en als het volk die hoort klinken moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnen klimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.

Zes dagen een maal en de zevende dag zevenmaal maakt totaal 13 maal.

De hele verkondiging zullen we niet uitgebreid verslaan. Wel deed de dominee het op een speelse leuke manier. Na deze verkondiging mochten het kinderkoor optreden met twee liederen.

Na de zegen was het laatste optreden van de kinderen, met het nummer: “Hé weet jij”.

Hé, weet jij, dat God jou nooit alleen laat?
Hé, weet jij, dat God met jou meegaat?

Als je zo naar huis toe gaat of ergens anders heen,
gaat de Here God ook mee, Hij laat jou nooit alleen, nooit alleen!

Als laatste een goed koor kan natuurlijk niet zonder een geluidtechnikus, ook bij dit koor was dat een jongere die het voor zijn rekening nam.

Geef een reactie

Please follow and like us: