Lego tentoonstelling in de Etalage.

Sinds begin januari is er in de etalage van de Oudheidkamer een nieuwe legotentoonstelling te zien. Jozua Stelma heeft deze ingericht. Hij zegt er het volgende over:

“Aan de linkerkant ziet u een weg met een grasstrook. De grasstrook wordt gemaaid door een brede maaier en een kantenmaaier. Op de weg rijden verschillende voertuigen. De weg heeft zelfs een inhaalstrook in het midden. De raceauto maakt er gebruik van om de grasmaaier in te halen. Dat heeft weinig nut, want nu moet hij ook de sneeuwschuiver inhalen. En dat is een beetje dom, want dan zit hij vast in de sneeuw.

Achter alle auto’s rijdt een schoonmaakmachine. Hij maakt hier de weg schoon, maar soms ook het fietspad of het voetpad.

Naast het voetpad zijn werkmannen bezig een plein met een standbeeld te maken. U kunt ook een machine met rupsbanden (elastiekjes, red.) zien die aan de achterkant een wals heeft, maar die wals kunt u niet goed zien. Vóór deze machine ziet u een apparaat dat een papieren propje in elkaar knijpt. Dat papieren propje wil een steen voorstellen en dat ding drukt die steen in elkaar. Wat er mee gebeurt, hangt af van wat voor steen het is, want sommige stenen laten zand over, maar andere stenen laten kleinere steentjes over.

U ziet een kraan, dat is een reuzenkraan, en rechts daarvan ziet u een standbeeldverplaatser. Ik heb er zelfs een standbeeld bij gemaakt. Vóór de standbeeldverplaatser staat een tunnelboor.

Verder is er nog een vliegveld, een sneeuwlandschap, een landschap van vroeger en een woeste zee. U ziet zelfs een strand achter de zee. Op het strand staat een duikauto.

Voor het raam hangt een ruimtevaartuig. Op de plank staat een windwijzer. Dat noemt men een boomwindwijzer, omdat hij de vorm heeft van een sparrenboom. Verder ziet u een feestelijke drone. Men noemt hem zo, omdat hij rechtop opstijgt, zich dan met de propeller naar achteren draait en dat er dan rook komt uit de dingen die u op de propeller ziet staan. De propeller draait rond, zo draait de rook om elkaar heen. Hij heeft zelfs een afstandsbediening. Daarnaast ziet u een satelliet en dan nog een drone. Die drone stijgt op als een helicopter, draait zijn propellers naar voren en vliegt dan verder. Net als de andere drone heeft hij een afstandsbediening.”

Alles is gebouwd door Jozua Stelma. Jozua is zes jaar en krijgt net als zijn oudere broer en jongere zus thuisonderwijs. Bouwen met lego is, naast het bouwen van treinsporen, iets dat hij erg graag doet.

Geef een reactie

Please follow and like us: