Kerst in Visvliet.

Zoals in de meeste dorpen en steden begint ook hier kerst op kerstavond 24 december. Zoals hier gebruikelijk in de Hervormde kerk, of zoals we het hier noemen de witte kerk.  Rond tienen was de kerk rijkelijk gevuld. Werd er begonnen met het voorzingen. De stukjes uit de bijbel werden voorgelezen door Agda v/d Vlis, Zara en Isa Zuidema. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de koperblazer uit Gerkesklooster en Gerrit Cuperus achter het orgel. Dominee  Anneke Westra uit Grijpskerk ging voor. Begon met een overstroming 300 jaar geleden. We hebben het even opgezocht. Vandaag 24 december, het precies 300 jaar geleden dat de noordkust van ons land werd getroffen door een zware stormvloed.
De Kerstvloed van 1717, die duizenden mensen het leven koste, is de grootste natuurramp in Nederland in de afgelopen vier eeuwen.  Het is een vrijwel vergeten ramp, die dit jaar alleen in de provincie Groningen wordt herdacht. Daar vielen de meeste slachtoffers, 2091 mensen verloren het leven. 

Wij hadden er nog nooit van gehoord. Toch is het dan interessant om dit te horen. Een stukje geschiedenis waar we dan meer van willen weten.
Verder willen we de overdenking heel kort samen vatten. God is groot, wij mensen willen hem groot maken. Maar zelf wil God klein zijn.
Na de dienst was er Glühwein en /of chocolademelk aangeboden door de Geref. Kerk en de plaatselijke comm. Van de stichting Groninger kerken. Om daar dan nog even over de dienst na te praten.

Aan het einde van de “winter”nacht was er weer tijd voor het gelegenheidkoor om door het dorp kerst liederen ten gehore te brengen. Deze traditie is 14 jaar geleden leven in geblazen door Martin Boog. Helaas waren er deze keer maar een vijftal zangers die gehoor gaven aan de oproep. Zo moesten de stemmen echt hun best doen om door te dringen tot de slaapkamers. Toch is het geweldig dat dit elk jaar weer gebeurd.

Eerste kersdag was er een dienst in de gereformeerde kerk. Er werd begonnen om half elf met koffie en een banketstukje. Gelukkig was hier de kerk ook weer goed gevuld, er kan altijd meer bij.

Welmoed Sikkema-Nauta deed het begin en sluiting. Bart Sikkema mocht de kaarsen aansteken. Kars Bosboom het kerstverhaal uit de Bijbel, Johanna Marinus deed het gebed. en Henriette Bosboom vertelde haar kerstverhaal. Een geweldig verhaal, met een echte kerst gedachte. Een verhaal waar bij je goed kon voorstellen dat je er ook een andere gedachte op nahoud. Nu wordt je nieuwsgierig, je had er bij kunnen zijn. Mocht je het verhaal toch willen lezen, laat het weten. Wie weet zetten we het op de site.

Tweede kerstdag was er in ons dorp geen dorps activiteit, Vast wel iets binnen huiselijke kring. We hopen dat jullie er gezellige dagen van hebben gemaakt.
Later wil je graag terug denken aan mooie dagen in vroeger tijd. Laat deze kerst daar een van zijn.

Geef een reactie

Please follow and like us: