Nieuwe beschoeiing in het Visvlieterdiep.

Het Wetterskip Fryslân is druk bezig met het laten plaatsen van een nieuwe beschoeiing in het Visvlieterdiep.  Onze nieuwsgierigheid was gewekt toen we foto’s van dorpsgenoot Nittert Marinus kregen toegestuurd.
Dus toch maar even informeren bij het wetterskip Fryslân, de eerste vraag die je dan krijg Visvliet, dat is toch Groningen,  ja dat wel, maar we horen bij Wetterskip Fryslân. Dus werd de rayon beheerder er bij gezocht. Ronald Nauta is rayonbeheerder van dit gebied. Zijn gebied loopt door tot aan Gaarkeuken en zo met een grote bocht weer terug naar Grijpskerk. Uiteraard wilde Ronald  het een en ander wel toelichten.

Het wetterskip krijgt naast het beheer van water ook opdracht voor natuur en welzijn vanuit de Nederlandse overheid en vanuit Brussel. Natura 2000. Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden en zijn de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet ingetrokken. De Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet is vanaf 1 januari 2017 dan ook niet meer geldig. Meer info kan je vinden op: Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland

Zo moet het wetterskip o.a. ruimte maken voor meer natuur in de wateren. Zo ook in het Visvlieterdiep, medio 2000 is zijn er al diverse waterstroken en moeras gebieden aangelegd in het Visvlieterdiep, maar door de stroming in het water is het een en ander ook weer verdwenen. Nu wordt er een beschoeiing aangelegd een kleine 5 tot 20 meter vanuit de wal. Dit zal een soort van natuurlijke rietkraag moeten gaan vormen, tevens een moerassig gebied waar allerlei water dieren hun gang kunnen gaan. Daar er weinig tot geen stroming zal zijn achter de beschoeiing, zal het snel moerasachtig gebied worden. Langs de oever bij de voormalige ijsbaan staat nog veel wildgroei aan bomen en struiken, ook die zullen verdwijnen, zodat er een mooie nieuwe rietkraag zal ontstaan.
Een extra bijzonderheid in de beschoeiing is dat er om de 100 meter een uitsparing zit. Dit is een wilduittrede voor de reeën zo kon Ronald ons vertellen. Er zijn nogal wat reeën in dit gebied, mochten die te water raken dan kunnen ze door de uitsparing in de beschoeiing weer op de wal komen.

Mocht je nu nog een blik willen werpen op de geplaatste palen dan kan dat nog, niet lang meer, want binnenkort verdwijnen alle palen onderwater. De beschoeiing is dan niet meer zichtbaar. Wel zal het wetterskip om de zoveel meter een paal boven het water laten uitsteken om de vaarroute aan te geven.

Hier en daar zal de visvlieterdiep ook worden uitgebaggerd. Hierbij heeft het plaatselijk Belang ook een verzoek ingediend om het stuk bij de opslag uit te baggeren.

We houden je op de hoogte.

Geef een reactie

Please follow and like us: