Passeer-strook langs de stationsweg.

De gemeente heeft besloten om langs de kleiner binnenwegen in de gemeente passeer-stroken aan te leggen. Zo ook langs de stationsweg. Het wordt al moeilijker om als wat grotere voertuigen elkaar op binnenwegen te passeren. Zeker gezien het verkeer waar loonbedrijven mee rijden.

Er is overleg geweest met o.a. LTO om te kijken welke wegen er binnen de gemeente in aanmerking komen. Bij ons in het dorp is de weg met de meeste problemen dat we elkaar niet kunnen passeren de stationsweg.

Er is door de gemeente gekeken waar er uitwijkmogelijkheden zijn. Zo is er besloten om een passeer-strook te maken in de laatste bocht voor de spoor overgang.  De Firma Ad Nooren heeft een stuk hiervoor uitgegraven en zal dit binnenkort met beton volstorten. In deze bocht is dan de mogelijkheid om hier elkaar dan even op elkaar te wachten, zodat voertuigen elkaar ruim te passeren.

Geef een reactie

Please follow and like us: