Plaatselijk Belang

Het Plaatselijk belang vergadert elke eerste dinsdag van de maand, het is mogelijk om in deze vergadering je eigen onderwerp in te brengen. dit kan als vereniging, buurt of individu. Je bent dan welkom vanaf 21:00 uur. Meld je bij Gerrit Landsaat,(0594 249588) (plaatselijkbelangvisvliet@gmail.com) dan krijg je te horen waar de vergadering plaatsvindt.

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG.
Naam Functie
Theun de Wit Voorzitter – Groen/ wegen/ water
Gerrit Landsaat Secretaris
Tineke Gutman Penningmeester – Zorg
Ale Visscher Bestuurder – Ass. Penningmeester
Groen/ wegen/ water
Antje de Klein Bestuurder
Ursula Appolt Bestuurder – Zorg – Ass. Voorzitter
Henriette Bosboom-Norder Bestuurder – Zorg