Oud papier

Het oud papier werd altijd opgehaald door de chr. basisschool, nadat deze is opgeheven in 2012 is besloten om het oud papier hier te blijven verzamelen voor het dorp.

Elke vereniging mag hier aan deel nemen en krijgt daar voor een evenredig deel van de opbrengst.

Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdag van de maand. tenzij het een bijzondere dag is, zie hiervoor de agenda.

De commissie die het regelt en organiseert bestaat uit drie leden te weten:
Aly Frik, Mirjam Bakker en Raoul Wiersema.

er zijn een nu een achttal verenigingen die zich hebben opgegeven om het op te halen en delen in de opbrengst. Dit zijn de volgende verenigingen: (Datum verenigingen onder voorbehoud).

Vereniging Contact persoon Datum
Hieronder nieuwe >>>>> >>>>>> lijst >>>>>>>> Ophalen Oud papier.
Bartoleshûs Mirjam Bakker zaterdag 4 maart 2017
Vrienden van de steiger Johan de Vries zaterdag 1 april 2017
Toneel Margreet Kempenaar zaterdag 6 mei 2017
Hervormde kerk Hillebrand Kempenaar zaterdag 3 juni 2017
 Visvliet Digitaal Wieke Bosscha zaterdag 1 juli 2017
Oranjevereniging  Aukje Haagsma zaterdag 5 augustus 2017
Archief/ Oudheidkamer Nittert Marinus zaterdag 2 september 2017
Droomtocht  Hilly Gorter zaterdag 7 oktober 2017
Geef een reactie